Sanal Ofis|Sanal Ofis|Sanal Ofis|Sanal Ofis|Sanal Ofis|Sanal Ofis|Sanal Ofis|
 • bilgi@semtrehberi.net
 • 0850 840 00 47

Gold Üyelik Sözleşmesi

Semt Rehberi Sözleşmesi:

 

TARAFLAR:

 

Semt Rehberi ve firma, şahıs tarafından yapılacak ve Firma, Şahıs REKLAM VEREN olarak anılacaktır. Bu sözleşme tarafların menfaatleri doğrultusunda tarafları bağlayıcıdır. Semt Rehberi bünyesindeki tüm web siteleri Semt Rehberi adı ile anılacaktır.

 

KONU:

 

REKLAM VEREN Reklam ve hizmet bedeli, hizmet süresinin belirlenmesi REKLAM VEREN ve Semt Rehberi sorumluluk ve hükümlerini içermektedir.

 

SEMT REHBERİ SORUMLULUKLARI:

 

 • Semt Rehberi isimli sitede hizmet ve reklam süresince Semt Rehberi sitesinin kuralları/formatına uygun olarak teknik destek hizmeti verecektir.
 • Semt Rehberi iş bu sözleşmenin kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Semt Rehberi elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde REKLAM VEREN, Semt Rehberi’ ı sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Semt Rehberi’ ın sözleşme konusu hizmeti REKLAM VEREN’ e sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak REKLAM VEREN tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Semt Rehberi’ ne ödemiş olması şartına bağlıdır.
 • Semt Rehberi isimli internet sitesinin amacı, bütün firmaların tek çatı altında toplanması ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Semt Rehberi’ ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. REKLAM VEREN ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Semt Rehberinin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 

REKLAM VEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

 • Semt Rehberi sahip olduğu internet sitelerinde belirtilen hizmetten yararlanabilmesi için hizmetin ücretini eft/havale suretiyle Semt Rehberi ’ ne ödemesi gerekir.
 • REKLAM VEREN, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca, REKLAM VEREN, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. REKLAM VEREN yukarıda belirtilen kısıtlamalara kabul ve taahhüt eder.
 • REKLAM VEREN, Semt Rehberi adlı sitenin herhangi bir bilgisini, dizaynını, logosunu, bannerını varsa kendisine sunulan hizmeti üçüncü şahıslar’ a vermemeyi kabul ve taahhüt edip aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Semt Rehberi ’nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN ‘ye rücu edilir.
 • REKLAM VEREN, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Semt Rehberinin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN ‘e rücu edilir.
 • REKLAM VEREN, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Semt Rehberinin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN ‘e rücu edilir.
 • REKLAM VEREN, yayınlanacak reklamda belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Semt Rehberi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Semt Rehberinin her zaman, tek taraflı olarak REKLAM VEREN ‘ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. REKLAM VEREN işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Semt Rehberinin sorumluluğu, henüz REKLAM VEREN tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.
 • REKLAM VEREN, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Semt Rehberi kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.
 • Semt Rehberi, REKLAM VEREN verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, REKLAM VEREN yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. REKLAM VEREN bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak Semt Rehberi den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden REKLAM VEREN, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Semt Rehberinin REKLAM VEREN ‘e karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
 • Semt Rehberi, REKLAM VEREN’nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, REKLAM VEREN ‘i yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Semt Rehberi işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
 • REKLAM VERENnet adlı sitede yayınlamak istediği reklamı (resim, logo ilan flas v.b) kendi hazırlatmak zorundadır. Reklam hazırlama hizmetini Semt Rehberi tarafından istemesi durumunda hazırlama ücreti bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Semt Rehberine ödenmiş olması şartına bağlıdır.
 • REKLAM VEREN, Semt Rehberi’nin hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.
 • REKLAM VEREN çalışmayı gördükten sonra ve onayladıktan sonra faturalandırılacaktır. En geç 15 gün içinde ödemesini yapacağını taahhüt eder.
 • REKLAM VEREN aldığı hizmeti 7 gün içerisinde iade edebilir. 7 günü dolduran hizmet bedeli kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Semt Rehberi tüm bu maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Semt Rehberi bu maddelere ek yada çıkarma yapabilir.
 • İş bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafın çözümü için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

Bu sözleşme Hizmetler’den yararlanma konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki geçerli olan genel koşulları düzenlemekte olup taraflar arasında yapılmış veya yapılabilecek özel diğer sözleşme ve yazılı iletişimler bu sözleşme ile birlikte değerlendirilecektir.

 

 

Kimsenin baskısı altında olmaksızın https://semtrehberi.net  yada Semt Rehberi iştirak ettiği internet sitesinin kullanımının isteklerinizi karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirdiğinizi ve bu değerlendirmeyi yaparken bu kural ve koşullarda belirtilenlerin dışında başka herhangi bir temsilci kuruma, garantiye, ve metne dayanmadığınızı ve bu kuralları, koşulları, ve hususları okuduğunuzu, anladığınızı, ve tamamını kabul ettiğinizi kabul ve beyan ediyorsunuz.

 

Sözleşme bir yıllık Olarak düzenlenmiştir. Sözleşme bir yıl sonra iptal edilmediyse otomatik olarak yenilenebilir. İptal edilmediği sürece geçerlidir.

istanbul travesti|istanbul travesti|istanbul travesti|istanbul travesti|istanbul travesti